ANA SAYFA

1 / 20
 1. “Yedi yüz beş” doğal sayısı aşağıdakilerdenhangisidir? 
   750 
   705 
   755
 2. “6 – 1 – 9” rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerdenhangisidir? 
   196
   691
   916
 3. 28’den başlayıp 7 şer ritmik saydığımızda dördüncü saymada hangi sayı söyleriz? 
   35
   42 
   49
 4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? 
   120 – 130 – 140 – 150 – 160 
   120 – 125 – 130 – 135 – 140 
   20 – 25 – 30 – 35 – 40
 5. 72A üç basamaklı bir çift sayıdır. A yerineaşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 
   0
   1
   2
 6. Onlar basmağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
   180 
   108
   188
 7. 16 sayısının Romen rakamıyla yazılışıhangisidir? 
   XIV 
   XV
   XVI
 8. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? 
   XIV
   XIX
   XVIII
 9. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi tek sayıdır? 
   VII 

   XII
 10. XVIII – V – XIV – XX – IX Romen rakamlarıyla verilen sayılar hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 
   V – IX – XIV – XVIII – XX 
   XI – V – XX – XIV – XVIII 
   XVIII –XI– V – XVI – XX
 11. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların tamamı çift sayıdır? 
   26 – 33 – 40 – 85 
   64 – 76 – 88 – 92 
   11 – 29 – 67 – 93
 12. 21’den başlayıp altışar saydığımızdaaşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez? 
   33
   35
   39
 13. “235 – 565 – 415 – 155 – 285” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sırada hangi sayı yer alır? 
   565 
   285
   415
 14. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? 
   517 > 879 
   713 < 946 
   238 > 146
 15. 26 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışıaşağıdakilerden hangisidir? 
   XXII 
   XXVI 
   XXIV
 16. “798” sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? 
   14 
   15
   16
 17. 593 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 azaltılırsa oluşan sayının okunuşuaşağıdakilerden hangisi olur? 
   Beş yüz kırk üç 
   Beş yüz doksan bir 
   Yüz doksan üç
 18. Romen rakamıyla XVIII biçiminde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
   On yedi 
   On sekiz 
   On dokuz
 19. 3, 1, 8, 7 ve 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı sayı hangisidir? 
   785
   857
   875
 20. 596 > A ifadesinde A yerine aşağıdakilerdenhangisi yazılabilir? 
   590 
   618 
   769