doğal sayılar çözümlü sorular
doğal sayılar konu anlatımı
doğal sayılar testi
doğal sayılarla ilgili sorular
doğal sayılar 3. sınıf
doğal sayılar
doğal sayılar 3. sınıf test
doğal sayılar hangi sayıdan başlar

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. “Yedi yüz beş” doğal sayısı aşağıdakilerdenhangisidir? 
  A) 750 
  B) 705 
  C) 755
   SEÇ
 2. “6 – 1 – 9” rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerdenhangisidir? 
  A) 196 
  B) 691 
  C) 916
   SEÇ
 3. 28’den başlayıp 7 şer ritmik saydığımızda dördüncü saymada hangi sayı söyleriz? 
  A) 35 
  B) 42 
  C) 49
   SEÇ
 4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? 
  A) 120 – 130 – 140 – 150 – 160 
  B) 120 – 125 – 130 – 135 – 140 
  C) 20 – 25 – 30 – 35 – 40
   SEÇ
 5. 72A üç basamaklı bir çift sayıdır. A yerineaşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 
  A) 0 
  B) 1 
  C) 2
   SEÇ
 6. Onlar basmağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) 180 
  B) 108 
  C) 188
   SEÇ
 7. 16 sayısının Romen rakamıyla yazılışıhangisidir? 
  A) XIV 
  B) XV 
  C) XVI
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? 
  A) XIV 
  B) XIX 
  C) XVIII
   SEÇ
 9. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi tek sayıdır? 
  A) VII 
  B) X 
  C) XII
   SEÇ
 10. XVIII – V – XIV – XX – IX Romen rakamlarıyla verilen sayılar hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 
  A) V – IX – XIV – XVIII – XX 
  B) XI – V – XX – XIV – XVIII 
  C) XVIII –XI– V – XVI – XX
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların tamamı çift sayıdır? 
  A) 26 – 33 – 40 – 85 
  B) 64 – 76 – 88 – 92 
  C) 11 – 29 – 67 – 93
   SEÇ
 12. 21’den başlayıp altışar saydığımızdaaşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez? 
  A) 33 
  B) 35 
  C) 39
   SEÇ
 13. “235 – 565 – 415 – 155 – 285” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sırada hangi sayı yer alır? 
  A) 565 
  B) 285 
  C) 415
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? 
  A) 517 > 879 
  B) 713 < 946 
  C) 238 > 146
   SEÇ
 15. 26 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışıaşağıdakilerden hangisidir? 
  A) XXII 
  B) XXVI 
  C) XXIV
   SEÇ
 16. “798” sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? 
  A) 14 
  B) 15 
  C) 16
   SEÇ
 17. 593 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 azaltılırsa oluşan sayının okunuşuaşağıdakilerden hangisi olur? 
  A) Beş yüz kırk üç 
  B) Beş yüz doksan bir 
  C) Yüz doksan üç
   SEÇ
 18. Romen rakamıyla XVIII biçiminde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) On yedi 
  B) On sekiz 
  C) On dokuz
   SEÇ
 19. 3, 1, 8, 7 ve 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı sayı hangisidir? 
  A) 785 
  B) 857 
  C) 875
   SEÇ
 20. 596 > A ifadesinde A yerine aşağıdakilerdenhangisi yazılabilir? 
  A) 590 
  B) 618 
  C) 769
   SEÇ