3 sınıf okul heyecanım test soruları
okul heyecanım ile ilgili yazı
3.sınıf okul heyecanım performansı
okul heyecanım 3. sınıf etkinlikleri
okul heyecanım 3. sınıf test
okul heyecanım yazı

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır? 
  A) Yeni Yıl 
  B) İlköğretim Haftası 
  C) Okuma Bayramı
   SEÇ
 2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır? 
  A) 8 yıl 
  B) 5 yıl 
  C) 12 yıl
   SEÇ
 3. İlköğretimden sonra hangi eğitim bölümü başlar? 
  A) Yüksek Öğretim 
  B) Orta Öğretim 
  C) Üniversite
   SEÇ
 4. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır? 
  A) Eylül ayının ilk haftası 
  B) Yılın ilk haftası 
  C) Okulların açıldığı hafta
   SEÇ
 5. İlköğretim haftasında aşağıdakilerdenhangisi anlatılır? 
  A) Okul ve okumanın önemi 
  B) Okul ve çevresinin güzelleştirilmesi 
  C) Öğrencilerin okul sevgisi
   SEÇ
 6. İlköğretim haftası hangi ay kutlanır? 
  A) Eylül 
  B) Ekim 
  C) Kasım
   SEÇ
 7. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerdenhangisini dikkate alırız? 
  A) Sevdiğimiz dersler 
  B) Ödevlerimizi 
  C) Haftalık ders programını
   SEÇ
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Derse hazırlıklı gelmeliyiz. 
  B) Derse başlamadan önce araç ve gereçlerimizi hazırlamalıyız. 
  C) Ders konularını arkadaşlarımızla kararlaştırmalıyız.
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi müzik dersinin araçlarından birisidir? 
  A) Makas 
  B) Cetvel 
  C) Flüt
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinin araçlarından birisi olamaz? 
  A) Cetvel 
  B) Raket 
  C) Pergel
   SEÇ
 11. “Pastel Boya” hangi dersin araçlarından birisidir? 
  A) Görsel sanatlar 
  B) Beden eğitimi 
  C) Müzik
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? 
  A) Spor yapmak 
  B) Resim yapmak 
  C) Göz rengimiz
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisiarkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir? 
  A) Okuduğumuz sınıf 
  B) Boyumuz 
  C) Saçımızın rengi
   SEÇ
 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  A) İlgi ve yeteneklerimiz farklıdır. 
  B) Fiziksel farklılıklarımız olabilir. 
  C) Giysilerimiz kişisel farklılıklarımızdandır.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? 
  A) Şüphecilik 
  B) Hoşgörülülük 
  C) Kıskançlık
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir? 
  A) Oyunbozanlık 
  B) Dürüstlük 
  C) Güvenirlik
   SEÇ
 17. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz? 
  A) Kararlılık 
  B) Bencillik 
  C) Çalışkanlık
   SEÇ
 18. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz? 
  A) Somurtkanlık 
  B) Kötümserlik 
  C) Naziklik
   SEÇ
 19. Doğru olanı söylemek ve yapmakaşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? 
  A) Dürüstlük 
  B) Hoşgörülülük 
  C) Anlayışlılık
   SEÇ
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  A) Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız. 
  B) Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez. 
  C) Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.
   SEÇ