ANA SAYFA

1 / 20
 1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır? 
   Yeni Yıl
   İlköğretim Haftası 
   Okuma Bayramı
 2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır? 
   8 yıl 
   5 yıl 
   12 yıl
 3. İlköğretimden sonra hangi eğitim bölümü başlar? 
   Yüksek Öğretim 
   Orta Öğretim 
   Üniversite
 4. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır? 
   Eylül ayının ilk haftası 
   Yılın ilk haftası 
   Okulların açıldığı hafta
 5. İlköğretim haftasında aşağıdakilerdenhangisi anlatılır? 
   Okul ve okumanın önemi 
   Okul ve çevresinin güzelleştirilmesi 
   Öğrencilerin okul sevgisi
 6. İlköğretim haftası hangi ay kutlanır? 
   Eylül 
   Ekim 
   Kasım
 7. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerdenhangisini dikkate alırız? 
   Sevdiğimiz dersler
   Ödevlerimizi 
   Haftalık ders programını
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   Derse hazırlıklı gelmeliyiz. 
   Derse başlamadan önce araç ve gereçlerimizi hazırlamalıyız. 
   Ders konularını arkadaşlarımızla kararlaştırmalıyız.
 9. Aşağıdakilerden hangisi müzik dersinin araçlarından birisidir? 
   Makas 
   Cetvel 
   Flüt
 10. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinin araçlarından birisi olamaz? 
   Cetvel 
   Raket 
   Pergel
 11. “Pastel Boya” hangi dersin araçlarından birisidir? 
   Görsel sanatlar 
   Beden eğitimi 
   Müzik
 12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? 
   Spor yapmak
   Resim yapmak 
   Göz rengimiz
 13. Aşağıdakilerden hangisiarkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir? 
   Okuduğumuz sınıf 
   Boyumuz 
   Saçımızın rengi
 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
   İlgi ve yeteneklerimiz farklıdır. 
   Fiziksel farklılıklarımız olabilir. 
   Giysilerimiz kişisel farklılıklarımızdandır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? 
   Şüphecilik 
   Hoşgörülülük 
   Kıskançlık
 16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir? 
   Oyunbozanlık
   Dürüstlük 
   Güvenirlik
 17. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz? 
   Kararlılık 
   Bencillik 
   Çalışkanlık
 18. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz? 
   Somurtkanlık 
   Kötümserlik 
   Naziklik
 19. Doğru olanı söylemek ve yapmakaşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? 
   Dürüstlük 
   Hoşgörülülük 
   Anlayışlılık
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
   Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız. 
   Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez.
   Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.