2 sınıf sıra bildiren sayılar
sıra bildiren sayılar neye denir
sıra bildiren sayıların yazımı
sıra bildiren sayılar nerelerde kullanılır
sıra bildiren sayılar nedir
sıra bildiren sayılar nasıl yazılır
sıra bildiren sayılar hangileridir

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. 51.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)ellibir
  B)ellibirinci
  C)onbeşinci

   SEÇ
 2. 32.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)otuzuncu
  B)otuziki
  C)otuzikinci

   SEÇ
 3. ondokuzuncu sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?
  A)91.                  
  B)19              
  C)19.

   SEÇ
 4. kırk beş sayısının yazılışı hangisidir?
  A)44                    
  B)45                
  C)54

   SEÇ
 5. ”85” sayısının okunuşu hangisidir?
  A)seksenbeş
  B)ellisekiz
  C)seksenbeşinci

   SEÇ
 6. 96.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)doksanaltı
  B)doksanaltıncı
  C)altmışdokuz

   SEÇ
 7. yetmişbeşinci sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?
  A)75.                  
  B)75              
  C)57

   SEÇ
 8. otuzsekiz sayısının yazılışı hangisidir?
  A)38.                     
  B)38                
  C)83

   SEÇ
 9. 36.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)otuzaltıncı
  B)otuzaltı
  C)altmışüç

   SEÇ
 10. 16.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)onaltı
  B)altmışbir
  C)onaltıncı

   SEÇ
 11. elliüçüncü sayısının gösterilişi hangi şıkta verilmiştir?
  A)53.                  
  B)35              
  C)53

   SEÇ
 12. otuzyedi sayısının yazılışı hangisidir?
  A)37.                    
  B)37                
  C)73

   SEÇ
 13. ”29” sayısının okunuşu hangisidir?
  A)yirmidokuz
  B)doksaniki
  C) yirmidokuzuncu

   SEÇ
 14. 81.sayısının okunuşu hangi şıkta verilmiştir?
  A)seksenbirinci
  B)onsekiz
  C)seksenbir

   SEÇ
 15. yirmibeşinci sayısının gösterilişi hangi
  şıkta verilmiştir?
  A)25                    
  B)25.              
  C)52

   SEÇ