1. hece bilgisi nedir
hece bilgisi konu anlatımı
1 sınıf hece bilgisi
hece bilgisi 1. sınıf
hece bilgisi test
türkçe hece bilgisi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
  1. “Bilgisayar” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Bil-gi-sa-yar
    B) Bil-gis-a-yar
    C) Bil-gi-say-ar
      SEÇ
  2. “Televizyon” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Tel-e-viz-yon
    B) Te-le-viz-yon
    C) Te-lev-iz-yon
      SEÇ
  3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
    A) öğ-ren-ci
    B) öğ-ret-men
    C) sı-nıfı-mız
      SEÇ
  4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
    A) kal-em-lik
    B) ki-tap-lık
    C) yağ-mur-luk
      SEÇ
  5. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
    A) hi-kay-e-miz
    B) tes-ti-miz
    C) def-ter-i-miz
      SEÇ
  6. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
    A) san-da-lye
    B) po-rta-kal
    C) ka-lo-ri-fer
      SEÇ
  7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir?
    A) kitap
    B) silgi
    C) bilmece
      SEÇ
  8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dört hecelidir?
    A) Ankara
    B) Anıtkabir
    C) Atatürk
      SEÇ
  9. “Okuma yazmayı öğrendik “ cümlesinde kaç hece vardır?
    A) 11
    B) 10
    C) 9
      SEÇ
  10. “Atatürk yurdumuzu kurtardı. “ cümlesinde kaç hece vardır?
    A) 10
    B) 11
    C) 12
      SEÇ
ANA SAYFAYA GİT